8. mar, 2016
8. mar, 2016

Thuleteatern– in i framtiden med rötterna föreThuleteatern med sin teatersalong är en gammal byggnad med en spännande historia som måste bevaras. Huset byggdes år 1900 som Zachrissons bleckkärlsfabrik. Där tillverkade man bleckplåtkärl av olika slag. Som påminnelse om det finns på vinden ett tegelgolv och en stor s.k. eldgalt där man förmodligen värmde tenn för att löda skarvarna på kärlen.

 

1917 avslutades plåtfabriksepoken och huset hyrdes ut till två herrar som lät bygga om det till stumfilmsbion Thulebiografen. Historien säger att det var ett av de värsta jobb byggmästaren gjort eftersom det skulle forslas bort mängder av kolstybb och sot innan lokalen kunde användas för filmvisning. Men torsdagen den 13 september 1917 var det dags för filmpremiär. Då visades filmen ”Hafvets underbara värld”.

 

Thulebiografen fanns kvar till 1935 då det inträdde en ny fas i husets historia.En grupp ur Baptistförsamlingen fick hyra den lediga lokalen och Thule återuppstod som Betelkyrkan .Det innebar naturligtvis en viss ombyggnation t.ex. skall det finnas tre olika målningar på varandra i fonden, däribland en målning av den kände Öviksskildraren Gustaf Strandberg, som nu är övertäckta. Under den nuvarande scenen fanns det en dopfunt och man kan fortfarande se hålet i golvet för vattentömningen.Betelförsamlingen fanns kvar i lokalerna till 1978 då ION teatern (tillhörande NBV) tog över lokalerna, och återigen renoverades lokalen för att anpassas till verksamheten. Nu fanns kulturen i huset igen och lokalen fylldes med teater och musik under många år.Mellan åren 1998-2002 togs ansvaret för lokalen över av Hampnäs Folkhögskola, som bedrev teater och teaterutbildning i huset under det nygamla namnet Thuleteatern. 2002 togs hyreskontraktet över av Kulturskolecentrum och namnet ändrades till Kulturhuset Thule.

Under alla dessa år och med alla dessa verksamheter som uppstått ur människors och organisationers olika behov har lokalen behållit sin karaktär från den gamla stumfilmsbiografens tid. Det är också fascinerande att se hur de olika verksamheterna som bytt av varandra alla har lämnat sina spår. Att komma in i Thuleteatern är som att förflyttas till en svunnen tid.

 

Slutord

 

Vi vill bevara det historiskt intressanta Thuleteatern för framtiden. Thule fyller med sina rötter i industrisamhällets kulturhistoria ett nutida behov av en intim och trygg samlingsmiljö för allehanda kulturprojekt.